INVESTICIJE NA NAŠI KMETIJI

Leto 2016 je bilo za našo kmetijsko gospodarstvo tudi prestopno leto, saj smo začeli pisati novo pot naše kmetije.
Za doseganje višje kvalitete in večje ponudbe, bomo v naslednjih letih naše znanje in sredstva namenili za razvoj sadjarstva Škof.

Investicije so soinvestirane s strani Evropske unije.
"Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje"

Z naložbo postavitve nasada jablan, podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, bomo izboljšali konkurenčnost našega kmetijskega gospodarstva ter prispevali k neodvisnosti podnebnim spremembam. S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi v okviru javnega razpisa podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, bomo izvedli nakup opreme za predelavo sadja. Kmetija bo pridobila dodaten vir prihodka z uvedbo novih produktov in nudenjem storitve predelave. Ker želimo izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem prispevati k varovanju biotske raznovrstnosti smo partner EIP projekta SOOS Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje. V okviru drugega EIP projekta Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah se ukvarjamo s pristopi in orodji za izboljšanje in posodobitev sistema svetovanja na slovenskih kmetijah, katerega posledica bodo boljši proizvodni rezultati vključenih kmetij. Vključeni smo tudi v podukrep 3.1 Shema kakovosti za kmetijske proizvode in živila.

Prenos kmetijskega gospodarstva na naslednjo generacijo Škofov.
Uspešno izvedli zastavljene cilje. Postavili nov nasad jablan s protitočno zaščito. Z omenjenim projektom smo povečali sadni izbor. Jabolka Fuji, Kiku, Topaz, Topaz Red, Sirius, Merkur. Investicija je bila soinvestirana s strani Evropske unije, podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.
Molimo za leto naklonjeno naši panogi.
Zastavili smo novo cilje. Obnova obstoječega amortiziranega nasada in postavitev novega dodatnega nasada jablan s protitočno zaščito. Investicijo smo prijavili na javni razpis, podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.
S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi v okviru javnega razpisa podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, smo izvedli nakup opreme za predelavo sadja. Nudimo predelavo sadja v sokove.

Vabimo Vas, da nas obiščete in okusite ta sočen sadež.

Kontakt